Pénisz tény #2

Hímtagok férfitípusok. Négy férfitípus, amit egy egyedülálló nő nem hagyhat ki

Végül: – Hát csehül? Gyurika türelmesen válaszolgat. A kislány – rendkívül büszkén új, piros, keményfedelű naplófüzetére – fel akarja jegyezni a György név valamennyi idegen nyelvű változatát, s a fiú, aki mindjárt Irzsi lesz, kijavítja: – Nem, csehül nem így írják!

Az R betű tetején fordított kalappal, mint egy kis "v" betű. Ilonkának ez nagyon tetszik: – Iři Hoffmann! A név rajta ragadt.

Egy év múlva már szinte senki se emlékszik rá, hogy Irzsit valaha hímtagok férfitípusok másképp szólították volna. Amíg Kassán élnek, Irzsi mindennapos vendég Mosonyéknál. Édesanyja húga, a háborúban megözvegyült Rózsika, akinél lakik, férjhez ment Irzsi egykori mennyiségtan tanárához a gimnázium alsó osztályaiból, akit a fiú nem különösebben kedvel, sőt titkon lenéz, mert azzal gyanúsítja, s nem alaptalanul, hogy tudománya még ahhoz se elegendő, amit tanít. A kamasz fiúk könyörtelenségével no meg a tanár úrról a barátai is minduntalan orra alá dörgölik véleményüketegy alkalommal ezt kereken megmondja Rózsikának, amit az asszony – természetesen – nem vesz jó néven.

Más lehetőség híján mégis egy fedél alatt maradnak, amíg a pénisz növekedése és mi fiú leérettségizik.

Amikor aztán Irzsi túljut az egyetemi felvételi vizsgán és ösztöndíjas lesz a prágai orvosi egyetemen, mindhárman fellélegeznek.

Férfiak az egyedülálló nő életében

Irzsi tehát gyakorlatilag többet van Mosonyéknál, mint otthon. A három kislány a szeme láttára nő fel, s így bőséges alkalma van rosszallni, hogy a meggondolatlanságig szeles, de a naivitásig egyenes lelkű és szókimondó Katalin milyen nyílt előszeretettel rajongja körül Annuskát.

Míg a két nagyobbik lány csak "Ilonkám", meg "Erzsikém", hímtagok férfitípusok legkisebbik "Annuska-Mamuska", meg "Szememfénye", meg "Gyönyörűségem", sőt "Kincsesláda". S miközben Annuska, pillanatonként kedvesen elcsodálkozó soványka kislányból, vonzó és bájos, Katalinhoz hasonlóan naiv, ám önzővé kényeztetett kisasszonnyá cseperedik, Irzsit egyre jobban felháborítja, hogy a család nem talál ezen semmi kivetnivalót.

Vagy talán mégis? Irzsinek némelykor az a benyomása – ha ugyan hímtagok férfitípusok téved –, hogy Mosony Antal Ilonkához, legidősebb lányához, bizalmasabb, egy árnyalattal meghittebb hangon szól. Igaz, más alkalommal ugyanígy beszél Erzsikével.

Pénisznövelés: felejtsd el!

S talán csak azért, mert Annuska még kislány, csak ezért használ vele szemben hímtagok férfitípusok hangnemet. Másfelől Irzsi, aki nem egyszer fültanúja a lányok összezördüléseinek, felfigyel rá, és depressziós merevedés rajta, ha a valamiért éppen dühös Ilonka úgy utasítja rendre Annuskát, hogy a szemrehányást a családi viszonyok tisztázásával kezdi, amit kifejezésre juttat a birtokos rag: "Anyád" meghagyta, hogy S azon is, ha Annuska, aki a perlekedés hevében kipirult arccal hivatkozik az apai szóra, "Apád" nézeteit idézi Ilonkának válaszul.

Ahhoz persze a kétségnek árnyéka se férhet, hogy a szülők azonos szeretettel gondoskodnak mindhárom lányukról. Ám Mosony alkatából – a közeli ismerősök körében ez közhely – csakugyan Ilonka örökölte a legtöbbet, s Irzsi tudja, hogy megint csak Hímtagok férfitípusok az, akinek Mosony a legszívesebben mesél besztercebányai diákéveiről, saját elmúlt ifjúságáról.

Amikor majd alkalma nyílik rá tíz év múlva, amíg sikerül helyet szerezniük számára Prágában, Ilonka Besztercebányán tölti gyakorló orvosi éveit Hímtagok férfitípusok meghatottan vezeti elsőszülött lányát felfedező körútra ifjúsága városában, amiről a fiatal orvosnő nem kisebb elérzékenyüléssel fog mesélni Irzsinek. Katalin se szereti jobban Annuskát a nővéreinél, legfeljebb csak többet kényezteti.

Irzsi még jó másfél évtized múlva is elképzelhetetlennek mondaná, hogy eljöhet az idő, amikor Annuska nem lesz Hímtagok férfitípusok kincsesládája, s hogy az öreg Katalin, aki titokban és be nem vallottan – már amennyire megenged magának efféle érzelmeket – képtelen lesz megbékélni Annuska férjének nyers és kíméletlenül szókimondó modorával, özvegységére Erzsike meg a gyermekkora óta ismert örök jófiú és rangidős vő oltalmazó karjai alá húzódik; s hogy – bármennyit hívja is legkisebbik lánya – néhány hímtagok férfitípusok hosszabb időt nem szívesen tölt majd Annuskánál.

Katalin dédelgető szeretete no meg híresen beosztásos természete egyébkent a lányok étkezési szokásaira is rányomta bélyegét.

A Mosony család hűtőszekrényében mert a Mosony család konyhájában Prágában már hűtőszekrény áll, amikor nyaranta más, közönséges halandók még szatyorban cipelik haza a jeget mindig akad valami jobb falat, amihez a két nagyobbik lány nem nyúl. Ebben a házban a családtagok ugyanis versenyeznek egymással az igénytelenségben, s igényei csak Annuskának lehetnek, és vannak, a dolgok természetes rendje szerint. Ilonkát meg Erzsikét ez nem zavarja. Irzsi viszont, aki a lányok perlekedéseiben amúgy is mindig az idősebbek pártján áll, ez esetben felkéretlenül és kérdezetlenül ítélkezik, és időnként – legszívesebben – felképelné Annuskát.

A "Három a Kislány" házában "Dreimädchen-Haus" – szalad ki a szó Irzsi száján, amit Mosony helybenhagyó, elégedett mosollyal méltányol valójában mégis hímtagok férfitípusok a harmónia. Amikor a család Prágába költözik, Irzsi már ott várja őket, s azóta is, ha éppen nincs találkája valakivel, egy lánnyal például, akivel itt nem szívesen mutatkoznék, szabad estéit rendszerint Mosonyéknál tölti.

A ház a Tucholsky utcában nem is utca, csak rövidke zsákutca a minisztériumi főtisztviselők lakónegyedében; ezen a környéken valaha nem épületeket emeltek, hanem házakat építettek a jó cseh polgárok, legtöbb egyemeleteseket nyáron megbújik a tetők magasáig terebélyesedő öreg fák között, télen pedig – mert itt nincs átmenő forgalom – belesüpped a hóba, amely napokig érintetlen marad, s csak a lakók taposnak bele ösvényt a lábukkal.

A nappali szobában a házikisasszonyok barátnői, meg a két idősebbik nővér és a vendéglányok udvarlói, közöttük Ilonka későbbi férje, aki ezidőben nemesen és tapintatosan szenved így senkit se zavars egy-két évig még szenvedni fog a viszonzatlan szerelem okából, a rádió hangszórójához kapcsolt vadonatúj Tesla-magnetofont csodálják; körülállják a fiatalok által közkedvelt családfőt, aki néhány pillanattal előbb érkezett haza, s mielőtt visszavonulna a szülők hálószobájába, még bemutatja szólóban és korát meghazudtoló fürgeséggel, hogy az ő idejében miként táncolták a charlestont.

Kedves Olvasónk!

Később Irzsi táncra kéri Ilonkát, akit szinte vezetnie se kell, olyan könnyed természetességgel alkalmazkodik a lépéseihez, legvégül – kegyesen – a még félig meddig gyermek, félig meddig kisasszony Annuskát is, aki – hiába csinos kislány – mereven táncol, mintha fából az erekció érzelmi hiánya volna a lábait meg a derekát.

Irzsinek, őszinte szomorúságára, később se lesz belőle sok öröme, ha Annuskával táncol; akkor se, amikor már férjes nő lesz és egy rakoncátlan fiúgyermek meg egy kislány anyja, akikkel a nagyszülőknek nehéz lesz magyarul megértetniük magukat. Amikor viszont Amerikában, ahova hímtagok férfitípusok ő érkezik ki, és ahol ismeretségi körük ugyanúgy közös lesz, mint Bécsben volt, majd ismét találkoznak, bizony, már szívesen fogja át a derekát, s szeretné, habár nem teszi meg, tánc közben közelebb szorítani magához, hogy közvetlenebbül érezze a vele itt mindig örömmel tangózó Annuska kicsiny, rugalmasan puha, formás kebleit, amelyekről tudja – mert megtörténik, habár ritkán, hogy otthoni kényelemben, házi tevés-vevés közben hímtagok férfitípusok meg koradélutáni órákban; nyáron egy szál vékony ruhában, amely alatt megrezzennek a mellei valahányszor mozdul, és átsötétlenek a házi ruha alól a kicsiny udvarukkal árnyékként kirajzolódó mellbimbók – hogy olyan feszesek, még negyvenegynéhány esztendős korában is, mint egy kislány keblei.

A Mosony lányok olyan észrevétlenül nőttek bele Irzsi férfiéletébe, hogy neki magának is később nehezére esett visszaemlékeznie, mikor és hogyan történt, hogy egyszer csak már nem hímtagok férfitípusok látta őket, hanem fiatal nőknek, akiket ő – akárcsak más korukbeli lányokat – éber, kíváncsi, figyelmes szemmel mérlegel.

Ilonka nyolcesztendős volt, amikor a tizenhat éves Hoffmann Gyurit átkeresztelte Irzsivé, s Hoffmann Gyuri érzelemvilágában a három Mosony lánynak akkor még nem volt meghatározott helye. Hozzátartoztak a szüleikhez, akiket Apinak meg Maminak szólítottak, ami nem hímtagok férfitípusok kedvesen hangzott, de egyben kitűntetően is, s a felcseperedő, majd anyányi lányok érdeme volt, ha később két és fél nemzedék Annuska barátnőitől Ilonka udvarlóiig és – amikor a szülők nem voltak jelen – Irzsivel bezárólag csak ezen a néven emlegette őket.

Irzsi ezt elismeréssel írta a lányok javára, mert hite szerint – habár szemtől szemben ő maga mindkettőjüket a keresztnevükön szólította – volt abban valami különleges és jelentős, ahogyan Mosony Antal helyett Mosony Api volt mondható, meg Mami a közhasználatos Katalin néni helyett. A Mosonyak kassai háza, amelyet egyedül laktak, s amely – szerencséjükre – nem volt annyira tágas, hogy a Közép- és Kelet-Európában rosszemlékű első békeévek, majd a kommunista idők gyakorlata szerint leválasztható lett volna belőle egy, vagy több helyiség hatósági kényszerrel beutalt lakók számára, ez a ház még a kisgyermekeknek nyújtott otthont.

A hímtagok férfitípusok a prágai lakás díszletei között nőttek kisasszonyokká. A két idősebbik nővér gyermekkoráról ennél sokkal többre Irzsi nem emlékezett.

13 tény, amit eddig nem tudtál a péniszről

Csak amikor Ilonka kezdte észrevetetni magáról, hogy már nem kislány, majd Erzsikével együtt mind nyomatékosabban elvárták, hogy környezetük kezelje őket udvart tartó ifjú hölgyekként amik most már csakugyan voltakIrzsi ekkor kezdett felfigyelni rájuk, s barátságos érdeklődéssel alkalmazkodott az új helyzethez.

A nyúlánk, szőke, fitos orrú; s divatos, nagy szemüvege mögött huncutul vidám tekintetű, haragos óráiban bosszúsan tréfálkozó, mindenkit megnevettető Erzsikét – alig tizenhat éves – a Mosony házban ő veszi elsőül komolyan az idő ebben Irzsit igazoltaamikor forgolódni kezdett körülötte a kedves Lipi, hímtagok férfitípusok férje, Ilonka középiskolai osztálytársa, aki hamarosan olyan megszokott lett a hímtagok férfitípusok, mint egy nélkülözhetetlen, kényelmes bútordarab.

A hálás Erzsike ezért kitüntette Irzsit bizalmával, s amikor bajba került – Lipi angyalian jó fiú volt, de nőkkel, komolyan, Erzsikéig nem volt dolga, s amikor először lefeküdtek egymással, Lipi, gyakorlatlanul, nem volt képes hímtagok férfitípusok a következményektől; a lány teherbe esett – Irzsitől kért és kapott tapintatos segítséget. Ilonkát – noha ő az idősebb – Irzsi még jó ideig tapasztalatlanabbnak hiszi Erzsikénél, s tapasztalatlanabbnak, mint amilyen a valóságban volt.

De már őt is régóta más szemmel nézi. A véletlen úgy hozta, hogy Irzsi ezidőben kezdi általában más szemmel nézni az Ilonkával többé-kevésbé egykorú lányokat.

Tizenöt éves korától huszonöt éves koráig ugyanis egyszerűen nem érdekelték a nála fiatalabbak. Sem a fiúk, sem a lányok, sem a nyolc, sem a tizenévesek. Már azidőben is, amikor Irzsi még Hoffmann Gyuri volt, a nála hímtagok férfitípusok évvel nagyobbak társaságát kereste.