Irodalmi és Társadalmi havi lap

Eunuch-erekció

Megjelenés éve:   Lapszám: 12     Szerző: M. Dubin: A normálistól az abnormálisig.

A normálistól az abnormálisig*

Sándor József és társa kiadása, é. Az ember nemi ösztöne ugyanis az egész éven át működik, még pedig többnyire egyenletesen, bár egyes megfigyelések szerint, legalább eunuch-erekció bizonyos egyéneknél tavasszal erősebben, mint más évszakokban, ami atavizmusra, az ősöktől való öröklésre vezethető vissza. Az állatoknál a nemi ösztön működése többnyire bizonyos időszakra, a párzási időszakra korlátozódik, illetve ilyenkor legintenzívebb, szinte lenyűgöző erejű, bár máskor is megnyilvánulhat.

Amellett az állatoknál a nemek nem élnek állandóan egymás mellett, csak a párosodási időszak beálltakor keresik föl egymást.

KÖNYVAJÁNLÓ

A legtöbb állat, különösen az alsórendű lényeknél, teljesen izolált és egyéni életet él. Nem törődnek egymással, semmiféle társadalmi közösségi viszonyban nincsenek egymással, sőt a legtöbb esetben meg se ismerik egymást és nem tudnak róla, hogy egy-ugyanazon fajhoz tartoznak.

eunuch-erekció hogyan lehet mozgásokkal kiváltani a merevedést

Sőt alsóbbrendű állatnál, már halaknál is, az egyéni és faji megkülönböztető képesség annyira hiányzik, hogy a kannibalizmus, vagyis az ugyanazon fajhoz tartozó egyének fölfalása nagyon elterjedt jelenség.

E sorok írója egy kis akváriumot tart a dolgozószobájában és nem egyszer figyelte meg, hogy bizonyos fajú halak rögtön föl is falják az utódaikat, amint a petékből kikeltek, hacsak idejében nem gondoskodott az ember ezek elkülönítéséről.

Minél magasabbra haladunk az állatvilágban, annál inkább eunuch-erekció szorul ez a közönyösség a fajtabeli egyének iránt eunuch-erekció annál nagyobb mértékben lép föl a hajlam valami társadalmi közösségbe való lépésre.

eunuch-erekció gyakorlatok a pénisz és az erekció növelésére

Általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy ugyanazon fajnak a fiatal állatai, noha kezdetben talán eunuch-erekció vagy csapatokban élnek, a fokozatos növekedéssel lassankint szétválnak és egyéni életet folytatnak.

De ha most arra gondolunk, hogy például a heringek milliárdnyi tömege szétszórva él a tengerben, akkor nyilvánvaló, hogy a természetnek valami külön módszereket kell alkalmazásba vennie arra, hogy párzás idejére a nemek tömegesen összekerüljenek.

A fanyar költő leírja a finom ételek bizonyos kedvelőit, aki "minden nap pazarul és szabadidőben fogyasztotta el a tonhalat és a fokhagymás-mézes sajtpástétomot, mint a lampsacene eunoukhos ". A szó legkorábbi fennmaradt etimológiája a késő ókorból származik.

Amint ez meg eunuch-erekció történik a halak ívása tömeges fölvonulása idején. Bizonyára a nemi ösztön tereli össze a halakat ilyen tömegesen, bár itt az az érdekes jelenség korai erekciós probléma, hogy a halakra nem várnak a koitussal kapcsolatos kéjes érzések, mint a magasabbrendű állatoknál, mert a eunuch-erekció halnál nincsen koitus, hanem a hímek és nőstények csak ugyanarra a helyre gyűlnek össze, s ahol a nőstények lerakják a petéiket, ugyanott bocsátják ki a hímek az ondójukat a vízbe.

Ezeknek egymásra találása, vagyis a megtermékenyítés, így teljesen a véletlenre van bízva.

Kapcsolódó kérdések:

Mikor elérkezik a párosodás ideje, az állatot teljesen ez keríti hatalmába. A szaporodásra megérett egyén idegrendszerén valami hatalmas vágyódás és ösztön áramlik át s ez vonzza a másik nemű egyén felé.

Ez az ösztön pillanatnyilag olyan erős, eunuch-erekció az énről való gondoskodás és az önfentartási ösztön teljesen eltűnnek. A szaporodási ösztön minden más ösztönt lenyűgöz. Csak egy gyönyörűség, egy törekvés, egy vágyódás marad meg: megkapni a másik nemhez tartozó megkívánt lényt, ezt átölelni és a legbensőbb érintkezésben eunuch-erekció vele.

eunuch-erekció gyógyszerek a pénisz növekedésének fokozására

eunuch-erekció Hiszen borzasztó dolog is egy szerelmes pár benső ölelkezése! Olyan borzasztó, hogy az érzékeknek ettől a viharától a festő kezéből kiesik az ecset, az életbúvár elveszti az elemzés fonalát, a filozófus pedig elképed a vadságán és állati fenségességén annak az aktusnak, melynél látszólag minden emberi erő a hosszú erekciót elérni állatnak áldozódik föl.

Minden szűznek bevallott vagy néma célja, kínja és gyönyörűsége minden embernek a legmagasabb érzéki eunuch-erekció, de ugyanez a legmélyebb szakadék is, ahová a közönséges szerelem beeshet és ahová a fennkölt szerelem is alámerülhet!

Mártont, az aragónai házból való királyt, ami Szardínia függetlenségének megadta az utolsó döfést.

Merevedési zavarról a törvénykezésben és a korai tudományosságban

Azt a nézetet, hogy a nemi ösztön nem egyszerűen a duzzadásig megtelt nemi mirigyek kiürítésének eunuch-erekció ered, hanem hogy ez az ösztön átjárja az egész idegrendszert és külön központja is van, támogatja az a másik fölfogás, melyet egész sereg érdekes kísérlet erősít meg és amelynek lényege röviden az, hogy a nemi ösztön sok tekintetben egészen független a nemi mirigyektől, mert ezeknek eltávolítása után is tovább működik.

Lássunk erre vonatkozólag néhány érdekes kísérletet: Spallanzani úgy találta, hogy a hím béka koitus közben elviseli a eunuch-erekció csonkításokat is anélkül, hogy a párosodási aktust félbeszakítaná vagy abbahagyná; még a lefejezés után is eunuch-erekció napig a nőstény hátán ül, melyet mellső lábaival fog át.

 • Új korszak a merevedési zavar kezelésében Hippokratész a Kr.
 • Helyreállítani a pénisz erekcióját
 • Erekciót okozó injekciók
 • Az erekció alkohol után eltűnik

Goltz eunuch-erekció és kiegészítette az olasz tudós megfigyeléseit, ő a nősténynek különböző testrészeit operálta le és úgy találta, hogy a párosodási időszak eunuch-erekció minden része vonzóan hatott a hímekre, míg ellenben a nőstényeket nem vonzották a hímeknek egyes levágott részei.

A különféle érzékszervek eltávolítása azt mutatta, hogy az ingert nem valami különleges szerv, hanem az egész idegrendszer közvetíti.

eunuch-erekció enni kell a pénisz növekedéséhez

Ha a karok bőrét, vagy a mellbőrnek a karok közötti részét távolította el, akkor az átölelés nem következett be; úgy látszik tehát, hogy a szexuális érzékelést ezek a testrészek közvetítik.

Ellenben az átölelés igenis megtörtént, ha csupán a heréket távolította el.

Kasztrálás

Ez a kísérlet tehát azt mutatja, hogy a herék kiürítésének a szükséglete nem olyan lényeges a nemi ösztön megnyilvánulására. Erre vonatkozólag a döntő kísérletezéseket Tarchanow orosz tudós végezte Szentpéterváron. Több száz gyepi-békával kísérletezett, melyek majdnem mind koitusban voltak ami a békáknál tagok felállítása napig tart. Ezekkel először is megismételte a Goltz kísérleteit. Szívnek, tüdőnek, a máj eunuch-erekció részeinek, a lépnek, a gyomornak, a beleknek, a veséknek eltávolítása nem váltotta eunuch-erekció a koitus abbanhagyását, sőt még a herék óvatos eltávolítása sem.

De az ondóhólyag eunuch-erekció avval járt, hogy a békák azonnal vagy rövid idő múlva abbahagyták a koitust és nem is próbálkoztak vele többé. Tarchanow ebből arra következtetett, hogy a békánál, s így valószínűleg az emlős állatoknál, tehát az embernél is az ondótartályok a nemi impulzus kiindulási pontjai, ahonnan aztán az egész nemi aktus kiváltódik.

What's Life Really Like For India's Eunuchs? (1999)

Pár év múlva Steinach folytatta Prágában a kérdés kutatását. Tarchanow tanítását elfogadta a békára vonatkozólag, de mégis bizonytalannak mondotta, vajjon az emlősöknél az ondóhólyag érintetlenségétől függ-e a nemi ingerlékenység megmaradása? Ezt már csak azért is kétségbevonta, mert a békák ondótartói és az emlősök ondóhólyagjai nem azonos eredetű szervek.

A kérdés eldöntésére fehér patkányokkal folytatott kísérleteket, melyeknél nagy ondóhólyag eunuch-erekció igen erős a nemi ösztön.

eunuch-erekció fáradtság és merevedés

Úgy találta, hogy az ondóhólyag eltávolítása nem szüntette meg a nemi ösztönt, mert az operáció eunuch-erekció a patkányok éppen olyan gyakran és erőteljesen végezték el a koitust. Azonban ezekben a tartókban Steinach szerint nem is ondófolyadék van, hanem eunuch-erekció különleges váladék, ezek bonctani szempontból egészen mások, mint a béka ondótartói, úgyhogy a Tarchanow eredményei megdöntetlenek maradtak.

Steinach utal arra, hogy a kecskebékánál, melynek a nemi viselkedése nagyon hasonlít a gyepi békáéhoz, nincs is ondótartály.

Navigációs menü

Mármost a Tarchanow kísérleteit megismételve, úgy találta, hogy az ondótartályok a koitus előtt üresek és csak ennek folyamán töltődnek meg, tehát nem lehet arra következtetni, hogy a nemi impulzus ezekből az ondótartályokból indulna ki. Azután azt tette, hogy ezeket az ondótartályokat a vérzés lehető elkerülésével eltávolította s úgy találta, hogy az ilyen módon megoperált egyéneknél a koitus még öt-hét napig tartott, sőt pár egyénnél még tovább is.

Ebből Goltz-zal együtt arra következtetett, hogy az impulzus először a megduzzadt herékből, nem pedig az ondóhólyagokból indul ki. Eunuch-erekció maga utalt arra, hogy ha a herék eltávolítása után a koitus nem szakad eunuch-erekció, ez még nem bizonyítja azt, hogy az impulzus nem belőlük indult ki, mert ha egy ideg-mechanizmusnak a működése egyszer megindult, ez folytathatódik akkor is, ha a kiváltó inger megszűnt működni.

A merevedési zavar válóok volt

Úgy látszik tehát, hogy igazolva van a fenti tétel, mely szerint a nemi ösztön bizonyos mértékig független az ivarmirigyektől, melyeknek kifejlődése az ösztön erősödését és a nemzést biztosító impulzus fölébredését szolgálja. De a gazdák eunuch-erekció állatorvosok tapasztalatai is amellett szólnak, hogy a nemi ösztön megmarad a herélés után is; eunuch-erekció például ökrök és herélt lovak gyakran végeznek párosodási kísérleteket ivarzó nőstényekkel; a herélt lovak néha potensek maradnak s különösen tüzesek, de megtermékenyíteni természetesen nem tudnak.

Ezeket az eredményeket erősítik meg az embernél tett bizonyos megfigyelések is; a herélt férfiak is mutatnak nemi ösztönt, mint ezt a megfigyelők megállapították olyan országokban, ahol eunuchokat szoktak csinálni és alkalmazni.

A herélésnek különféle fokai vannak, a rómaiak négyet különböztettek meg: 1.

Szex a bíróság előtt

Millant említi, hogy a spadonest párosodásra alkalmasoknak tartották abban az esetben, ha az operációt a pubertás beállta után végezték és hogy az ilyen herélteket a eunuch-erekció hölgyek nagyon kedvelték ad eunuch-erekció libidinationes vagyis olyan kéjelgésre, melynél nem kell következményektől tartani.

Malignon, a pekingi francia követség orvosa arról ad hírt, hogy a kínai eunuchoknak nemi érzéseik vannak, keresik a nők társaságát és kielégítik a nemi ösztöneiket úgy, ahogy lehet, mert külső nemi szerveik egyáltalán nincsenek.

eunuch-erekció a péniszhez kapcsolódó betegségek

Az ösztön annál kisebb mértékű, minél korábban távolították el eunuch-erekció szerveiket s a kínaiak a tíz éves koruk előtt herélt fiúkat abszolút szüzeknek tartják. Sztambulban, ahol az eunuchok rendesen négerek, a herélést már a korai gyermekkorban és tökéletesen végzik el, hogy a potenciát lehetőleg tökéletesen megszüntessék. Hogy a régi Rómában és a keleten egyes nők jobban szerették a herélt férfiakat, azt Baeger avval magyarázza, hogy náluk hosszabb ideig tart az erekció.

 • Elítéltek egy pedofil angol lelkipásztort Egy 56 éves kaposvári férfi éveken át rendszeresen megverte tízéves nevelt fiát, a fiú egy évvel idősebb nővérét pedig szexuálisan zaklatta.
 • Hajszálerek a pénisz
 • Az erekció normális
 • Lassú erekció prosztatagyulladással

Ha eunuch-erekció herélés úgy történik, hogy a hímvessző megmarad, akkor a potencia még tíz évig az operáció elvégzése után is megmaradhat; Pelikan szerint az orosz szkoptoknál, ha a herélést a pubertás folyamán végzik el, az egyének még sokáig azután is koitusképesek maradnak. Az érettebb korban végzett herélés alig változtat valamit a potencián és a nemi érzéseken.

Guinard azt mondja, hogy a herélés után a nemi ösztön tovább marad meg az eunuch-erekció, mint az eunuch-erekció, sőt hogy külső ingerek erősebb hatása következtében még fokozódik.

 1. A here marad, a vágy megy | hu
 2. Eunuch - Eunuch - tartozekstore.hu
 3. [origo] egészség - A merevedési zavar története
 4. Szerző: Dr.
 5. A herék betegsége nélkül is végeztek hajdanán és talán illegálisan ma is kasztrálást; gyermekkorban azért, hogy az énekhang gyermekies jellegét megtartsák [6] olaszoknálvagy a muszlimoknál olyan egyéneken, akikre a hárem őrzését bízták eunuch, spado, castratode ez orvosilag indokolatlan, és alapvetően ellenkezik a mai orvosi etikával.
 6. BBC History Magazin
 7. Típusú pénisz az erekció során
 8. Прости меня, Майкл, но _ты_ сегодня представляешь самое нереальное видение из всего, что я здесь лицезрела.

Hozzászólás A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.